2011-11-15 18:36 #0 av: BaraLisa

En av grundstenarna inom EU är fri rörlighet av personer och här ingår även arbetstagare. Inom Europa är det i princip kravlöst att vistas i tre månader.

Den sista april 2006, i samband med utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer, infördes nya regler för EU-medborgare. En nyhet var "uppehållsrätt" vilket innebär att alla EU/EES-medborgare har rätt att uppehålla sig i andra medlemsländer. Det innebär att en medborgare som är arbetstagare, egen företagare, konsult, student eller som kan försörja sig själv får vistas och arbeta i Sverige utan att behöva uppehållstillstånd, vilket tidigare krävdes. Ska man vistas i Sverige längre än tre månader måste man dock registrera sig hos Migrationsverket.

Som EU/EES-medborgare kan man alltså arbeta upp till tre månader utan att vare sig ansöka om arbets-/uppehållstillstånd eller registrera sig hos Migrationsverket. För våra nordiska grannar finns inga som helst krav på tillstånd eller registrering, oavsett hur länge man planerar att stanna och arbeta i Sverige. .

 

/Lisa

Källa: ekonomifakta.se, fotograf: Francisco Osorio med tillstånd från båda.