2012-01-06 17:31 #0 av: BaraLisa

Saker du inte visste om lastbilens historia!

Den första lastbilen i världen byggdes av Daimler 1891. I Sverige provkördes den första lastbilen 17 maj 1900 genom en tur mellan Göteborg och Kungsbacka. Den var tillverkad av Motorfahrzeug- und Motorfabrik Aktien Gesellschaft i Berlin och inköpt av bryggeriet J. A. Pripp & Son i Göteborg. Bilen kunde lasta drygt 3 000 kilo på slät väg. Farten kunde ställas in på fyra nivåer; 4, 7, 10 eller 14 km/tim.

I början ansågs lastbilen vara ett komplement till hästdragna lastvagnar, järnvägar och sjöfartstransporter. Under 1920-talet utvecklades lastbilarna snabbt, och gick från kedjedriftssystem och solida gummidäck till kardandriftssystem och tryckluftsdäck.

 

 

Under andra världskriget och 1940-talets första hälft såldes få lastbilar, även om lastbilar blev en del av arméerna. Under 1950-talet ersattes bensinmotorer och rudimentära dieselförbränningsmotorer av effektiva dieselmotorer, vilket ledde till att lastbilarna blev längre och tyngre.

Under 1960-talet blev lastbilen det vanligaste transportmedlet, både beroende på förbättring av infrastrukturen och lastbilarna.Under 1980-talet blev lastbilarna miljövänligare, med bättre, effektivare och starkare motorer och luftfjädringssystem.

Under 1990-talet fortsatte miljöutvecklingen, och datorerna blev en större del av lastbilarna med olika IT-lösningar.

 • Kategorier av lastbilar:
  • Lätt lastbil, totalvikt max 3 500 kg.
  • Tung lastbil, totalvikt som överstiger 3 500 kg, kräver särskild körkortsbehörighet.
  • Tunga lastbilar indelas också i två kategorier; tunga lastbilar med totalvikt upp till 16 500 kg och därefter över 16 500 kg.

   

  Man indelar även efter användningssätt:

  • Långtradare för fjärrtransporter. Ofta av maximallängd (Lastbil + släp 24 m eller Euromodul dvs. Lastbil + semitrailer + jigg eller Lastbil + dolly + semitrailer 25.25 m i Sverige och Finland, vanligen 18 m annars).
  • Distributionsbilar för användning inom en region. Ofta försedda med bakgavellift.
  • Anläggningsbilar för transport av jord, grus och sten.

   

  Källa: Wikipedia ("lastbil")

  Foto: NCTRUCKINGITEMS (löpsedeln) & ElLobo

  /Lisa