2012-01-06 18:15 #0 av: BaraLisa

Det finns två huvudtyper av bussar: stadsbussar och landsvägsbussar. En del språk har helt olika ord för för de båda busstyperna.

Förutom att fordonstyperna blir mer och mer olika skiljer sig lagstiftningen vad gäller vilotider för föraren, färdskrivare, stående passagerare, bälteskrav m m.

 • Landsvägsbussar är avsedda för linjetrafik mellan orter på avstånd upp till några timmar. Oftast är de uppbyggda med trappsteg innanför dörrarna, men på senare år har lågentrébussar blivit allt vanligare. Det gör hållplatsstoppen kortare, det är lättare att ta ombord barnvagnar och rullstolar, och golvet innanför dörrarna blir "helt" och isolerar bättre mot motorljud. I Skåne och Västra Götaland används ordet regionbuss.
 • Långfärdsbussar eller turistbussar är byggda för långa färder. De har oftast mycket högt golv för att det skall finnas plats för bagageutrymme. De har toalett, god ventilation och bekväma lutningsbara stolar.
 • Stadsbussar är avsedda för trafik i tätort. De var från början identiska med landsortsbussarna; det enda som egentligen skiljde var att de hade tätare utväxling för bästa bränsleeffektivitet i stadskörning.
 • Skidbussar transporterar skid- och utförsåkare inom skidområden, främst där anläggningens liftsystem inte är sammanlänkat. Utseende, last och drift liknande stadsbussar.
 • Dubbeldäckare är bussar med passagerarutrymmen i två våningar.
 • Minibussar är för ett fåtal passagerare och ägs ofta av privatpersoner eller uthyrningsbolag. Dessa byggs oftast på vanliga skåpbilar. I regel betyder det ett fordon man får köra med personbilskörkort, och får då ha maximalt åtta platser plus förare (två baksäten).
 • Skolbussar är avsedda att skjutsa skolbarn. Ofta är de mindre än normala bussar.
 • Turnébussar används av till exempel popband och idrottslag. I dessa bussar sätter man gärna in bord och har stolarna vända mot varandra i sitt- eller soffgrupper.
 • Trådbussar är eldrivna bussar som tar ner strömmen från två kontaktledningar längs vägen. De förekommer framför allt i stadstrafik, och finns i Sverige endast i Landskrona, men har även funnits i Stockholm och Göteborg. Dessa har till skillnad från tåg och spårvagnar två ledningar eftersom inte elektriciteten kan jordas genom däcken. Hos tåg går strömmen genom tåget från en kontaktledning sen och ner i rälsen.
 • Spårbussar är bussar med horisontella styrhjul som går på särskilda betongbanor.
 • Hästomnibussar är ofta täckta hästvagnar i reguljär allmän trafik.
 • Rälsbussar går på järnväg, men är trots namnet inga bussar. Officiellt heter de numera motorvagnar. De liknar spårvagnar och har lånat sitt trafikkoncept från busstrafiken – med till exempel kortare hållplatsavstånd, enmansbetjäning och signalering till föraren om man önskar stiga av. De var från början byggda med många delar, som motor och drivlina, hämtade från buss eller lastbilsindustrin.

Källa: Wikipedia ("buss")

Text & foto: Lisa