2012-01-27 16:35 #0 av: BaraLisa

Ett nätverk av särskilt utbildade åkeriföretagare och lastbilsförare hjälper kollegor som råkat ut för olyckor, rån eller överfall.

Ett nätverk av särskilt utbildade åkeriföretagare och lastbilsförare hjälper kollegor som råkat ut för olyckor, rån eller överfall. Nätverket med namnet "Kollegahjälpen" har skapats av TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och Sveriges Åkeriföretag. Kollegahjälparens främsta uppgift är att vara jourhavande medmänniska och att lyssna, lyssna och åter lyssna.

Efter en händelse, som kan vara både en trafikolycka eller rån och överfall mot lastbilsförare, finns det möjlighet för föraren själv, eller anhörig/arbetsgivare/arbetskamrat eller liknande, att ta kontakt med Kollegahjälpen. Du ringer då ett speciellt telefonnummer som går till SOS Alarm, 020-59 60 00.

SOS Alarm kontaktar sedan den kollegahjälpare som ligger bäst till geografiskt sett. Kollegahjälparen tar sedan kontakt med dig. Sedan är det upp till kollegahjälparen och lastbilsföraren att komma överens om formen för vidare stöd.

Stödsamtal
Det vanliga är att kollegahjälparen träffar lastbilsföraren för ett stödsamtal där man går igenom händelsen. Vad hände egentligen? Hur agerade föraren? Hur tänkte föraren? Hur mår föraren nu? När väl en kontakt är etablerad mellan en kollegahjälpare och en lastbilsförare brukar det handla om att 2-3 st samtal genomförs.

Hur snabbt kan kollegahjälparna börja hjälpa till?
Det är alltid bra om en första kontakt tas så snabbt som möjligt efter en svår händelse. Det gäller att kollegahjälparna får en signal om att ett hjälpbehov finns hos den drabbade föraren, då kan de börja arbeta. Du kan även kontakta Kollegahjälpen för händelser som inträffat längre tillbaka i tiden. Det är aldrig för sent att få hjälp.

Organisationen av Kollegahjälpen
Huvudmän för Kollegahjälpen är Sveriges Åkeriföretag samt Transportfackens Yrkes – och Arbetsmiljönämnd. De båda organisationerna ansvarar för systemet med kollegahjälpare, vilket bland annat innebär att ge en grundutbildning till kollegahjälparna samt att förse dem med en årlig vidareutbildning. Marknadsföring av Kollegahjälpen för att fler skall nyttja Kollegahjälpen, är också en viktig bit. Kollegahjälpen stöttas av Trygg-Hansa.

Läs mer på Kollegahjalpen.se