Hälsa

Diabetes i branschen

2012-04-11 10:23 #0 av: BaraLisa

Diabetes är en folksjukdom hos oss i väst. Får du "fel" sorts diabetes är det helt kört om du är yrkesförare. Läs mer i artikeln.

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög.

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov.

De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen.

Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige räknar man med att det finns minst 350 000 människor med diabetes.

Blodsockret
I det dagliga livet gäller det att balansera det som höjer och det som sänker blodsockret. Målet är att få en låg och jämn nivå. Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som människor med diabetes har för att påverka sitt blodsocker. För höga blodsockervärden kan till exempel uppstå om man äter för mycket i förhållande till den mängd insulin eller tabletter man tar. För höga värden uppstår också om man är mer stillasittande än vanligt.

Omvänt blir blodsockret för lågt om man äter för litet i förhållande till hur mycket insulin eller tabletter man tagit eller att man ansträngt sig ovanligt mycket. Både för höga och för låga halter av socker i blodet är obehagliga. Blir halterna mycket för höga eller mycket för låga är det till och med farligt. Förutom att de höga halterna ökar risken för följdkomplikationer, ger de samma symptom som vid sjukdomsdebuten: törst, ökade urinmängder och trötthet.

Insulinkänning
För låga blodsockervärden (insulinkänning) är betydligt vanligare. Risken är störst vid insulinbehandling, men känning kan också inträffa vid tablettbehandlad diabetes om man behandlas med tabletter som stimulerar den egna insulinfrisättningen. Symptomen kan vara hunger, svettningar, huvudvärk, darrningar, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, oro, förvirring och aggressivitet.

Botemedlet är att äta druvsockertabletter, dricka juice, söt saft eller liknande. Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med diabetes medvetandet och hamnar i ett så kallat insulinkoma. Detta är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsockervärden.

 


Körkortsföreskrifter vid typ 1 diabetes
Körkort med behörighet A, A1, B, BE samt traktorkort medges om diabetessjukdomen är under godtagbar kontroll med avseende på risken för insulinkänningar (hypoglykemi). Särskild hänsyn ska tas till risken för medvetslöshet som inte föregåtts av varningssymtom.

Återkommande allvarlig hypoglykemi utgör ett hinder för innehav till dess att en observationstid om ett år har uppnåtts. Med allvarlig hypoglykemi menas i föreskrifterna sådan som krävt hjälp av annan för att hävas. Efter en allvarlig hypoglykemi i trafiken ska en observationstid utan nya episoder av allvarlig hypoglykemi ha uppnåtts för att diabetessjukdomen ska anses vara under godtagbar kontroll. Ett allmänt råd i föreskrifterna är att denna tid bör vara minst sex månader.

Trafiksäkerhetsrisken ska bedömas även när det gäller andra komplikationer av diabetes, i synnerhet synförmåga, hjärt-kärlsjukdomar samt kognitiva störningar. Körkort med behörighet C, CE, D, DE samt taxiförarlegitimation medges inte vid typ 1-diabetes.


Körkortsföreskrifter vid typ 2 diabetes
Innehav av körkort med behörighet i samtliga klasser kan medges vid typ 2 diabetes, förutsatt att man har förmågan att känna varningstecken på akut lågt blodsocker samt genomför egenkontroller av blodsocker. Detta bör göras minst två gånger per dag samt i samband med körning.


Läkarintyg och prövning av innehav Vid insulinbehandlad diabetes ska omprövning av körkort ske efter ett år och därefter minst vart tredje år, varvid läkarutlåtande krävs. För diabetes som behandlas på annat sätt ska prövning ske minst vart femte år för innehav av de lägre behörigheterna och vart tredje år för de högre behörigheterna.


Väl behandlad diabetes
Vid välbehandlad diabetes utan allvarliga komplikationer gäller att intyg kan skrivas av specialistkompetent läkare med god kännedom om patientens sjukdom. I annat fall krävs specialistkompetens i internmedicin, endokrinologi och diabetologi eller barn- och ungdomsmedicin.

Källa: diabetes.se

Foto: Acer

 

Länk till artikel om indraget körkort: http://yrkesforare.ifokus.se/discussions/4f76adcb88f4727fdc00404d-han-fick-diabetes-korkortet-drogs-in?discussions-1

Med vänliga hälsningar Lisa

 

Anmäl
2012-04-11 11:15 #1 av: ElLobo

Bra artikel!

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.