Fackligt

Fackets historia

2012-05-10 10:34 #0 av: BaraLisa

Vad är ett fackförbund och varför finns de? Har de spelat ut sin roll? Förr kunde du bli straffad med döden om du gick med.

Fackföreningar kan spåras tillbaka till 1700-talets Västeuropa, där samhällets i kraftig fart omvandlades från ett jordbrukssamhälle med hantverksbaserad produktion till en kultur som formades av den första industriella revolutionen. Vissa av de förändringar som detta förde med sig, som nya arbetsmetoder och lönepressningutlöste orosmoln hos hantverkarna och skråen som fruktade att deras tryggade arbeten var hotade.

Den snabba utökningen av det industriella samhället drog även med sig kvinnor, barn, lantarbetare och immigranter till arbetsstyrkan, i allt större mängder och till allt fler nya uppgifter. Denna mängd av outbildade och halvutbildade arbetare organiserade sig spontant och skulle senare komma att utgöra en viktig grund för den framväxande fackföreningsrörelsen.

 

Ursprung och tidig historia

Fackföreningar har av vissa betraktats som efterföljare till den europeiska medeltidens skrån, men deras inbördes förhållande är omtvistat. Medeltida skrån fanns till för att försvara och utöka sina medlemmars utkomst, genom kontroll av hantverkets humankapital, och utvecklandet av medlemmar från lärlingar till gesäller till fullärda mästare inom sitt område. De understödde även mobiliteten genom att erbjuda husrum för resande skråmedlemmar på jakt efter arbete. Medeltidens skrån liknande i vissa hänseenden moderna fackföreningar, men i andra hänseenden moderna yrkesföreningar och korporationer.

Skråna var vidare, i likhet med vissa hantverksföreningar idag, högst restriktiva gällande vilka som fick bli medlemmar och släppte bara in yrkesmän som utövade ett specifikt hantverk. Många moderna fackföreningar tenderar att vara inklusiva, och försöker ofta samla in ett så stort antal olika yrken som möjligt, för att på så sätt öka det enskilda fackets makt. Idag kan en fackförening inkludera arbetare från endast en yrkeskategori, kombinera flera närliggande yrkeskategorier eller alla arbetare från ett företag eller industri.

Sedan publicerandet av Sidney och Beatrice Webbs History of Trade Unionism från 1894 har den förhärskande synen på vad fackföreningar är, varit "kontinuerliga sammanslutningar av lönearbetare med syfte att bibehålla eller förbättra deras anställning." En modern definition av den australiska statistikmyndigheten lyder "[en fackförening] är en organisation bestående huvudsakligen av lönetagare, där huvudaktiviteterna innefattar förhandling om löne- och anställningsvillkor."

 

Fackföreningar var under lång tid olagliga i de flesta länder. Försök att organisera sådana föreningar gav hårda straff, upp till och inklusive dödsstraff. Trots detta började fackföreningar ändå formas och åtnjuta viss politisk makt som efter ett tag resulterade i lagstiftning kring arbetsförhållanden, som inte bara legaliserade fackföreningar utan även slog fast vissa regler kring förhållandet mellan arbetsgivare och organiserade arbetstagare. Även efter det att fackföreningar blivit lagliga förekom hårt motstånd, som i fallet med Tolpuddle-martyrerna.

Många betraktar frågan om arbetares rätt att centralisera sina gemensamma resurser som en rättvisefråga, eftersom kapitalägare gör samma sak med sina resurser i form av aktiebolag.

Rätten att gå med i fackföreningar nämns i artikel tjugotre i fjärde underavdelningen till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som även, i artikel tjugo i andra underavdelningen, slår fast att "Ingen får tvingas att vara med i en förening". Således betraktas både hindrandet och tvingandet av personer att gå med i, eller starta, fackföreningar som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Samma anklagelse kan riktas mot en arbetsgivare som diskriminerar arbetare på grund av medlemskap i en fackförening. Försök av arbetsgivare att förhindra sådant medlemskap hos sina anställda kallas på engelska "union busting".

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fackf%C3%B6rening

Med vänliga hälsningar Lisa

 

Anmäl
2012-05-10 12:47 #1 av: Anonym

För er som kanske tycker hela idéen med att hålla samman och kämpa för rättvisa för alla är "otäckt röd"; starta ett bemanningsföretag t ex Det högra facket som bara förhandlar löner. Man tar sig inte an fall där man ska komma överens om förlikningar, bara där man kan mosa den andra parten. Man hjälper människor på ackord och den som hjälpt flest via epost varje vecka får en exklusiv pin. Man får aldrig glömma att man är bemanningsanställd. Social kompetens är viktigt eftersom de som jobbar frekvent får sparken/arbetsbrist och därav mycket nya pigga ansikten. Man talar enbart om glada saker i lunchrummet. Flört

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.