2013-09-16 11:19 #0 av: ElLobo

Andelen kvinnliga lastbilschaufförer som är anställda i åkerier som är anslutna till Biltrafikens arbetsgivareförbund, BA, ligger på fyra procent. När det gäller andelen kvinnor som rekryterats under det senaste året är siffran drygt dubbelt så stor, vilket framgår av TYA:s rapport ”Rekrytering av lastbilsförare 2013”.

Länk: Var tionde nyanställd chaufför en kvinna